Hafnia Vulgo Kopenhagen 1587 et Kopenhagen

No description available.

Related Maps

Nonia Seravalli Ober Wesell et Boppart Bethvne Ostia Marchena et Orchvna Vicenza Rotterdam Monachivm Vtrivsqve Bavariae Civitas Primar 1586
History of Humanity - History Archive Logo
History of Humanity - History Mysteries Logo
History of Humanity - Ancient Mesopotamia Logo
History of Humanity - Egypt History Logo
History of Humanity - Persian Empire Logo
History of Humanity - Greek History Logo
History of Humanity - Alexander the Great Logo
History of Humanity - Roman History Logo
History of Humanity - Punic Wars Logo
History of Humanity - Golden Age of Piracy Logo
History of Humanity - Revolutionary War Logo
History of Humanity - Mafia History Logo