Iervsalem Bottom

🔗 Share Image

Link Image

Embed Image

<img src="https://historyarchive.org/images/books/books-c/civitates-orbis-terrarum-v04-1588/plates/61-iervsalem-bottom.jpg" alt="Iervsalem Bottom from Civitates Orbis Terrarum Vol. 4 (1588)" />

Description:

No Description Available.

Related Images

Vicenza Chilonivm Vulgo Kyell Soest Monachivm Vtrivsqve Bavariae Civitas Primar 1586 Posonivm Sneecha Vulgo Sneeck Sloten Doccvm et Ylstae Brixia Tyrolis et Lavingen Arnsberg Helsheborch Lvnden Elbogen et Landeskron
History of Humanity - History Archive Logo
History of Humanity - History Mysteries Logo
History of Humanity - Ancient Mesopotamia Logo
History of Humanity - Egypt History Logo
History of Humanity - Persian Empire Logo
History of Humanity - Greek History Logo
History of Humanity - Alexander the Great Logo
History of Humanity - Roman History Logo
History of Humanity - Punic Wars Logo
History of Humanity - Golden Age of Piracy Logo
History of Humanity - Revolutionary War Logo
History of Humanity - Mafia History Logo