Monachivm Vtrivsqve Bavariae Civitas Primar 1586

🔗 Share Image

Link Image

Embed Image

<img src="https://historyarchive.org/images/books/books-c/civitates-orbis-terrarum-v04-1588/plates/45-monachivm-vtrivsqve-bavariae-civitas-primar-1586.jpg" alt="Monachivm Vtrivsqve Bavariae Civitas Primar 1586 from Civitates Orbis Terrarum Vol. 4 (1588)" />

Description:

No Description Available.

Related Images

Rimini Lippe et Dortmvnd Hesdynfort Nonia Bergen Tornacvm Ober Wesell et Boppart Segeberga Bolzvardia Stavria Harlinga et Hindelopia
History of Humanity - History Archive Logo
History of Humanity - History Mysteries Logo
History of Humanity - Ancient Mesopotamia Logo
History of Humanity - Egypt History Logo
History of Humanity - Persian Empire Logo
History of Humanity - Greek History Logo
History of Humanity - Alexander the Great Logo
History of Humanity - Roman History Logo
History of Humanity - Punic Wars Logo
History of Humanity - Golden Age of Piracy Logo
History of Humanity - Revolutionary War Logo
History of Humanity - Mafia History Logo