Toonneel van China, door veel, zo geestelijke als weereltlijke geheugteekenen, verscheide vertoningen van de natuur en kunst, en blijken van veel andere gedenkwaerdige dingen, geopent en verheerlykt : nieuwelijks door d'E. Vader Athanasius Kircherus ... in't Latyn beschreven, en van J. H. Glazemaker vertaalt ; met een groot getal van kunstige kopere platen verciert

Creator(s):

Date: 1668

Regions:

Topics:

A Dutch translation of his work on China in Latin. This edition has colored engravings throughout.

No images available for this book.

 

Publisher: t'Amsterdam : By Johannes Janssonius van Waesberge

Language(s):

Dutch

Contributor(s):

Getty Research Institute

ISBN-10: N/A

Date Added: 2019-06-17

Book Reviews

No Reviews Yet

Submit Review

Related Books

Sabalico Logo
Sabali Mail Logo
Domain Search Logo
Test Speed Logo
Website On Logo
Code Editor Logo
ASCII Table Logo
HTML Symbols Logo
Emoji Symbols Logo
Encode File Logo
Generator Password Logo
QR Code Generator Logo
Barcode Generator Logo
Online Sign Logo
Dictionary Online Logo
Counter Word Logo
Text Convert Logo
Lorem Ipsum Generator Logo
Sprite Sheet Logo
Resize Image Logo
Image Compress Logo
Image Color Logo
Image Crop Logo
Combine Images Logo
Color Picker Logo
Color Convert Logo
CSS Gradient Logo
To-Do List Logo
Calendar Free Logo
Generator Meme Logo
Word Spinner Logo
Phone Country Logo
Sabalytics Logo
Senty Logo
World Map Logo
SEO Guide Logo
Keyword Tool Logo
What is my IP Logo
My Device Logo
My Browser Logo
My Location Logo
Time Zone Logo
Day Map Logo
My Weather Logo
My Galaxy Logo
The Moon Logo
Periodic Table Logo
rStatistics Logo
Unit Convert Logo
Data Convert Logo
Coordinate Converter Logo
Temperature Convert Logo
2020 Election Logo
Currency Convert Logo
Free Calculator Logo
Finance Calculator Logo
Loan Calculator Logo
Calculator Mortgage Logo
Stock Calculator Logo
Bond Calculator Logo
Tax Calculator Logo
Tip Calculator Logo
Gas Mileage Logo
History of Humanity - History Archive Logo
History of Humanity - History Mysteries Logo
History of Humanity - Ancient Mesopotamia Logo
History of Humanity - Egypt History Logo
History of Humanity - Persian Empire Logo
History of Humanity - Greek History Logo
History of Humanity - Alexander the Great Logo
History of Humanity - Roman History Logo
History of Humanity - Punic Wars Logo
History of Humanity - Golden Age of Piracy Logo
History of Humanity - Revolutionary War Logo
History of Humanity - Mafia History Logo